VRIJWILLIGERSMARKT 2017

In één klap persoonlijk kennismaken met veel Zeeuwse vrijwilligersorganisaties!

Datum: donderdag 28 september 2017
van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: HZ, Edisonweg 4 te
Vlissingen

Kom kijken wat vrijwilligerswerk jou allemaal te bieden heeft!
Laat je inspireren en vind vrijwilligerswerk dat bij je past!
Vrijwilliger zijn is leuk, je leert ervan, je ontmoet nieuwe mensen én je helpt ereen ander mee. Ontdek het zelf en kom naar de Vrijwilligersmarkt!

Bekijk de flyer


Kleurrijke verandering

Veranderen is van alle tijden. Thuis en op het werk; nergens staat het stil. Veranderingen bieden vaak kansen. Dergelijke kansen kun je maar beter omarmen; ze houden je vitaal. Veranderingsbereid-heid is goed voor mensen en ook goed voor Stichting DOOR.

In de afgelopen jaren heeft onze organisatie talrijke veranderingen ondergaan. De aanleidingen daarvoor kwamen vaak van buiten en soms ook van binnenuit. Stil is het daardoor bij ons nooit geweest.

Ingrijpend waren de noodgedwongen reorganisaties die we hebben doorgevoerd. Gelukkig ligt de tijd van het "snijden" in de organisatie achter ons en richten we onze pijlen op verdere ontwikkeling van Stichting DOOR.

We zijn ambitieus en het resultaat daarvan willen we graag met eenieder delen. Stichting DOOR zal zich de komende jaren vooral richten op een mix van kwalitatief goede diensten. We manifesteren ons graag als expert op het gebied van beschermd wonen en dagbesteding voor een specifieke groep cliënten, (ex-) gedetineerden. Onze schitterende boerderij aan de Golsteinseweg in Middelburg is daarvoor trouwens een uiterst geschikte plek.

Naast onze "intramurale" activiteiten zal Stichting DOOR zich de komende jaren ook gaan richten op zorg aan andere kwetsbare cliënten. We hebben daarvoor met de Walcherse gemeenten reeds afspraken gemaakt voor begeleiding en dagbesteding. Het is onze ambitie om van daaruit ook andere, wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen.

Belangrijk te vermelden is dat wij sinds 1 januari 2016 HKZ-gecertificeerd zijn. Op dit certificaat zijn we trots! Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop en het certificaat is voor ons het bewijs ervan. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kwalitatief goede zorg altijd loont, zullen we ons kwaliteitszorgsysteem verder ontwikkelen.

Zorg is mensenwerk. Bij Stichting DOOR werken 15 zeer gemotiveerde medewerkers en zo'n 35 uiterst betrokken vrijwilligers. Ze vormen ons "kapitaal" en we zijn trots op wat ze doen en hoe ze dat doen. De zorgmedewerkers zijn allen HBO-geschoold. Opvallend aan ons team van medewerkers en vrijwilligers is de betrokkenheid; ieder van hen weet hoe belangrijk het is om je in te zetten voor mensen die in de knel zijn geraakt. Daarvoor krijgen medewerkers en vrijwilligers ook iets moois terug … erkenning en in zekere zin dankbaarheid voor de dingen die gedaan worden. Iedere medewerker en vrijwilliger van Stichting DOOR zal het beamen; werken met en voor onze cliënten loont!

De afgelopen maanden hebben we nagedacht over onze huisstijl. Al vele jaren was ons rood-grijze logo ons kenmerk. We vonden dat dit logo wel eens een opfrisbeurtje kon gebruiken en daarom presenteren we met trots ons nieuwe veelkleuriger logo. Het nieuwe beeldmerk staat voor onze huidige "identiteit"; veelkleurig en dynamisch.

afbeelding nieuw en oud logo

Naast een nieuw logo presenteren wij ons ook door middel van een vernieuwde website (www.stichtingdoor.nl). De nieuwe website voldoet aan de vele eisen van deze tijd. Noodzakelijke informatie is er gemakkelijker op te vinden en wanneer je een vraag hebt horen we dat uiteraard heel graag. Neem gerust contact met ons op!

In de komende maanden zullen we op de website over je op onze verder informeren over onze ontwikkelingen. Zoals gezegd; we zijn ambitieus … dus houd ons dus goed in de gaten!

Met vriendelijke groet,
Ben van Belzen, directeur


Middelburg, 23 maart 2017