AANMELDPROCEDURE

Stichting DOOR biedt drie vormen van hulpverlening aan op maat: Om aan te kunnen melden bij deze vormen van hulpverlening is het belangrijk de aanmeldprocedure en aannamecriteria van Stichting DOOR te kennen. Voor verdere informatie hierover wordt u verwezen naar de brochure 'Ifzo aanmelding' of 'Aanmelding WMO'.