DAGBESTEDING

Dagbesteding wordt binnen DOOR aangeboden met als doel re-integratie van haar cliënten. Het begeleidingsteam gaat samen met de cliënt, aansluitend op zijn of haar niveau, op zoek naar doorstroom mogelijkheden, zoals vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

DOOR biedt een dagbestedingsprogramma van minimaal 26 uur per week waarbij arbeidsmatige, educatieve en zingevende activiteiten gestructureerd worden aangeboden. Samen met vrijwilligers geven de medewerkers van de dagbesteding uitvoering aan het programma en begeleiden zij de cliënten individueel en in groepsverband.

foto dagbesteding
 


foto koken
 


foto dagbesteding