FORENSISCH BESCHERMD WONEN

Forensisch beschermd wonen bij Stichting DOOR wordt aangeboden vanuit een open setting aan 18 cliënten vanaf 18 jaar. Stichting DOOR gaat in haar begeleiding uit van de kracht van de mens en gaat samen met de cliënt op zoek naar de kwaliteiten en valkuilen. Er wordt begeleiding geboden op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, relaties, financiën, zingeving, verslaving, psychiatrie en criminaliteit. De leefgebieden vormen de leidraad van het persoonlijk trajectplan.

foto forensisch beschermd wonen
 

Traject in fases

afbeelding trajectfases

Daarnaast leven, wonen en werkende cliënten in groepsverband.
Stichting DOOR biedt een dagbestedingsprogramma van minimaal 26 uur aan, een verplicht programma onderdeel bij een forensisch beschermd woontraject.

Het begeleidingsteam van Stichitng DOOR bestaat uit trajectbegeleiders, woonbegeleiders, medewerkers dagbesteding en vrijwilligers. Daarnaast is er gedurende het gehele traject nauw contact met de reclassering en andere ketenpartners in de zorg. In de beschermde woonvoorziening is 24 uur begeleiding per dag aanwezig.

Meer informatie over uw eigen bijdrage vindt u in de folder "Eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel".