FORENSISCH BESCHERMD WONEN

Forensisch beschermd wonen bij DOOR wordt aangeboden vanuit een open setting aan 18 cliënten vanaf 18 jaar.
Na een detentie of opname in een kliniek is een terugkeer naar de maatschappij, zonder terugval in oude gewoontes, niet eenvoudig. Beschermd wonen is dan in veel gevallen een goede vervolgstap.
foto forensisch beschermd wonen
 

Traject in fases

afbeelding trajectfases

Daarnaast leven, wonen en werken de cliënten in groepsverband.
DOOR biedt een dagbestedingsprogramma van minimaal 26 uur aan, een verplicht programma onderdeel bij een forensisch beschermd woontraject.

Het begeleidingsteam van DOOR bestaat uit trajectbegeleiders, woonbegeleiders, medewerkers dagbesteding en vrijwilligers. Daarnaast is er gedurende het gehele traject nauw contact met de reclassering en andere ketenpartners in de zorg. In de beschermde woonvoorziening is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Meer informatie over uw eigen bijdrage vindt u in de folder "Eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel".

In het geval de cliënt niet beschikt over een forensische zorgtitel en wel in aanmerking wil komen voor opvang in de forensische beschermde woonvorm, dan kan er voor overleg contact opgenomen worden met het team aanmelding van DOOR.