KLACHTENREGELING

Heeft u een klacht over iets wat plaatsvindt of heeft plaatsgevonden bij DOOR?
Dan kunt u op de volgende manier uw klacht kenbaar maken:

stroomschema klachten

Voor de werkwijze van de Klachtencommissie Zeeland verwijzen wij u naar de brochure.

Als u een klacht wilt melden kunt u gebruik maken van het klachtmeldingsformulier.