Stichting DOOR

We heten u van harte welkom op de website van Stichting DOOR!
Stichting DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten, zoals (ex-) justitiabelen, die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen.

Soms lukt het (nog) niet om zelfstandig te wonen, structuur aan te brengen in het dagelijks leven en loopt het op één of meerdere leefgebieden niet zoals gewenst. Herkent u dit? Dan kan Stichting DOOR mogelijk meer voor u betekenen!

Het uitgebreide hulpaanbod van Stichting DOOR biedt namelijk de mogelijkheid om haar cliënten op een volwaardige manier terug te laten keren in de maatschappij, door middel van opvang en persoonlijke begeleiding in de forensisch beschermde woonvorm, dagbesteding en ambulante begeleiding.

In haar begeleiding gaat Stichting DOOR uit van de kracht van de mens en gaat samen met de cliënt op zoek naar de kwaliteiten en valkuilen. Er wordt begeleiding geboden op meerdere leefgebieden, zoals wonen, werken, relaties, financiën, zingeving, verslaving, psychiatrie en criminaliteit. De leefgebieden vormen de leidraad van het persoonlijke traject.

Wij hopen u met de informatie op deze website voldoende te kunnen informeren over de mogelijkheden van Stichting DOOR. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

logo anbilogo hkz